Ylläpitosiivoukset

Ylläpitosiivous tehdään säännöllisellä aikavälillä. Päivittäin, viikoittain tai vain kerran kuukaudessa, kohteen käyttöaste ja tarve määrittelevät aikavälin.