Parkkialueet

Kohteen parkkialueen/-alueiden siisteyden varmistaminen. Jäteastioiden tyhjennys ja irtoroskien poisto.